Stor erfaring med 2D vision systemer

En robot er i udgangspunktet blind, men med 2D Vision kan dette ændres. Et 2D vision system er et kamera system, som gør en maskine i stand til at ”kunne se”.

Hos TechVia har vi stor erfaring med at lave 2D vision systemer. Dette er både indenfor kvalitetstest og positionering af emner således, at en robot vil kunne samle tilfældigt placerede emner op fra en kendt højde.

Et 2D visionssystem består som regel af følgende komponenter;

  • Kamera/Sensor
  • Linse
  • Filter
  • Lys

Fysiske forhold spiller en stor rolle i forhold til hvilke komponenter, der her skal vælges. Alt dette har vi hos TechVia stor erfaring i at udvælge således, at vi kan skabe de bedste og mest ensartede forhold for billederne.

Kontakt os

Bin-picking med 3D Vision

Robotter arbejder med kendte positioner medmindre et visionssystem bliver integreret. Med 3D Vision kan dette lade sig gøre. Et 3D visionssystem gør en maskine i stand til at ”kunne se” emner i længde-, dybde- og højderetningen.

Hos TechVia benytter vi 3D vision, når emner skal samles op fra bulk – også kaldet bin-pick. Et eksempel på en bin-pick løsning kan være en robot, som skal kunne tømme emner, der ligger tilfældigt smidt ned i en palle og lægge dem i en fast position i en maskine.

Et 3D visionssystem kan laves på to måder. Enten laves det ved hjælp af to forskudte 2D vision kameraer, som sammenligner deres billeder og ud fra forskel i billederne vurderer placeringen af et emne i 3 dimensioner eller også benyttes laser teknologi til at afstandsbedømme ned til emnerne.

Ofte benytter vi hos TechVia laser teknologi kombineret med et 2D kamera for at opnå det bedste resultat.